0(286) 212 52 90
info@arelmuhendislikltdsti.com

Bireysel Doğalgaz Dönüşümü

Metrekare büyüklüğü 2.000 m2 ‘den az olan ana yapılarda merkezi katı yakıttan bireysel (kombi) doğalgaza geçiş kararı tüm kat maliklerinin salt çoğunluğu (sayı ve arsa payı bakımından) ile yapılır. Bu karar merkezi sistem mantığını değiştiriyor. Katı yakıta göre  daha temiz ve enerji verimliliği yüksek olan doğalgaza geçişi sağlıyor ancak, bu verimlilik kombi sistemi olduğundan olması gereken gerçek verimlilik değil.
Bu kararı alırken de ister birinci toplantı ister ikinci toplantı da (konusu geçiş olan olağanüstü genel kurulda veya maddelerinde yazılı olan olağan genel kurulda) tüm maliklerin sayı ve arsa payı bakımından çoğunluğu ile karar alınır. Yani 36 daire var ise en az 19 bağımsız bölüm ‘evet’ demeli. (Arsa payı oranı olarak da salt çoğunluk sağlanmış ise)
OY BİRLİĞİ İLE KARAR ALINMALI
B) Metrekare büyüklüğü 2.000 m2 ve daha çok  olan ana yapılarda merkezi katı yakıttan bireysel (kombi)  doğalgaza geçiş kararı tüm kat maliklerinin oybirliği (sayı ve arsa payı bakımından) ile yapılır. Bu karar merkezi sistem mantığını değiştiriyor. Katı yakıta göre  daha temiz ve enerji verimliliği yüksek olan doğalgaza geçişi sağlıyor ancak, bu verimlilik kombi sistemi olduğundan ENVER’e göre (Enerji Verimliliği Kanunu) olması gereken gerçek verimlilik değil.
Bu kararı alırken de ister birinci toplantı ister ikinci toplantı da (konusu geçiş olan olağanüstü genel kurulda veya maddelerinde yazılı olan olağan genel kurulda) tüm maliklerin sayı ve arsa payı bakımından oybirliği ile karar alınır. Yani 36 daire var ise 36’sının da onaylaması gerekir.”